• Het vrijwilligerswerk mag niet uw kansen op betaald werk verkleinen.
  • Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden gedaan.
  • Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald.

Wel melden bij sociale dienst
Als u een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering hebt dan bent u verplicht vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van de gemeente.

Niet melden bij sociale dienst
Als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering krijgt, dan bent u niet verplicht om uw vrijwilligerswerk bij UWV te melden. Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig om dit wel te bespreken.

Of u vrijwilligerswerk moet melden bij het UWV is dus afhankelijk van uw situatie, meer weten? Klik hier voor meer informatie op de UWV website.