Voor vrijwilligerswerk in zorg en welzijn kan een organisatie u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Het aanvragen van een VOG loopt via de gemeente. Indien een VOG nodig is informeert de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk gaat doen hierover verder.