Het werken met vrijwilligers vraagt ook om een doelgerichte inzet van deze vrijwilligers. Het is daarom van belang om als organisatie na te denken over de manier waarop vrijwilligers worden ingezet. Dit is niet anders dan het nadenken over het werken met werknemers.

Denk hierbij aan het inrichten van processen gericht op:

  • Het wervings- en selectieproces
  • Het inwerken van vrijwilligers
  • Gedragsnormen voor vrijwilligers
  • Waarderingsbeleid voor de inzet