Voor medewerkers en vrijwilligers die werken in de sectoren zorg en welzijn is in de Wet Justitiële Gegevens een regeling opgenomen rond de Verklaring omtrent het gedrag. Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen hier om vragen als medewerkers werken met kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld: lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, senioren, (ernstig) zieken, kinderen en jongeren. Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen hebben soms een verklaring omtrent het gedrag nodig.

Een VOG is aan te vragen bij de gemeente.